REGIONALNE CENTRUM EKSPORTU

Regionalne Centrum Eksportu to instytucja powołana przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Toruniu, której celem jest pomoc eksporterom i początkującym eksporterom. Narzędzia tego serwisu i zgromadzone tu informacje służyć mają przede wszystkim eksporterom i początkującym eksporterom z województwa kujawsko - pomorskiego oraz zagranicznym przedsiębiorcom, którzy chcieliby nawiązać współpracę z polskimi firmami, a także wszystkim instytucjom i organizacjom, których celem jest wspieranie i promocja eksportu.

Utworzenie RCE było możliwe dzięki finansowemu wsparciu z funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.


A K T U A L N O Ś C I      R E G I O N A L N E
Data (2016-12-03) Tytuł informacji
-
 
Grupa: Treść informacji
Szukaj
Spotkanie „Poznaj swoje prawa podczas nauki i pracy w Polsce”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie dla cudzoziemców organizowane w dniu 6 grudnia 2016 roku, pod hasłem:
„Poznaj swoje prawa podczas nauki i pracy w Polsce”.

Ideą przedsięwzięcia jest możliwość uzyskania przez cudzoziemców bezpłatnych informacji związanych z nauką i pracą podczas pobytu w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.00 – 13.35 w Sali Widowiskowej Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 14.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Pana Krzysztofa Sikory Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy.

Współorganizatorem spotkania jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Prelegentami będą przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad w punktach konsultacyjnych.

Na prelekcje obowiązują zapisy, natomiast uzyskanie porad w punktach konsultacyjnych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Na spotkaniu obecny będzie tłumacz języka angielskiego.

Szczegółowe informacje:
http://www.zus.pl/default.asp?id=1153&p=2&idw=561223

1 
Chorwacko-polski portal gospodarczy
Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie uruchomił z dniem 1 października 2016 r. na swojej stronie internetowej pierwszy chorwacko-polski portal gospodarczy
ARCHIWUM


Witryna Administrowana przez Regionalne Centrum Eksportu przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Toruniu
ul. Kopernika 4 (III piętro), 87-100 Toruń, Polska
tel. (0 56) 657 48 80, (0 56) 657 48 81 | fax. (0 56) 657 48 89 | e-mail: olszewska@iph.torun.pl ; zdunska@iph.torun.pl